Vår kompetanse

Som godkjent RSO (Recognized Security Organization) bistår vi din organisasjon med rådgiving og analyser for å etterleve krav til havnesikring som forvaltes av Kystverket.

Sårbarhetsvurdering (PSA / PFSA)

Våre prosjektledere utarbeider sårbarhetsanalyser med erfaring fra:

 • Bulkterminaler
 • Bunkersterminaler
 • Passasjerterminaler
 • Stykkgods
 • Effektive arbeidsprosesser

Sikringsplan (PSP / PFSP)

Vi er et erfarent team som utarbeider sikringsplaner med erfaring fra:

 • Bulkterminaler
 • Bunkersterminaler
 • Passasjerterminaler
 • Stykkgods
 • Effektive arbeidsprosesser

PFSO kurs

 • Semi-digitale kurs
 • Digital dokumentasjon
 • Mulighet for individuell tilpasning
 • Automatisk utstedelse av kursbevis

Kurs for sikringspersonell

 • Digitale kurs
 • Fleksibel gjennomføring
 • Automatisk utstedelse av kursbevis

Kvartalsvis drill

 • Ferdig utarbeidede scenarier
 • Digitale sjekklister
 • Digital dokumentasjon
 • Effektive arbeidsplasser

Vi gjennomfører årlig revisjon

 • Digitale sjekklister
 • Digital dokumentasjon
 • Effektive arbeidsplasser

og øvelser

 • Ferdig utarbeidede scenarier
 • Table-top
 • Full skala øvelser
 • Digital dokumentasjon

Vi er klare til å hjelpe din bedrift!

Ta kontakt og benytt deg av vår brede kompetanse i din virksomhet. Vi hjelper deg hele veien frem til mål og setter opp en unik løsning tilpasset din organisasjon.

Kontakt oss
Go to page