Tschudi Arctic Protection

Tschudi Arctic Protection er en godkjent sikringsvirksomhet (Recognized Security Organisation - RSO) hos Kystverket.
Vi bistår med sikring av havner og havneanlegg og implementering av ISPS-koden over hele landet.

previous

Vårt erfarne personell tilbyr sikre tjenester

Sårbarhetsvurdering (PSA/PFSA)

Vi utfører sårbarhetsvurderinger for havner og havneanlegg i henhold til Kystverkets retningslinjer og gjeldende ISPS regelverk.

Sikringsplan (PSP/PFSP)

Vi utarbeider og kvalitetssikrer sikringsplaner for havner og havneanlegg med basis i godkjente sårbarhetsvurderinger i henhold til Kystverkets retningslinjer og gjeldende ISPS regelverk.


Kurs, øvelser og drill

Vi tilpasser en rekke kurs, øvelser og driller etter hver enkelt bedrifts behov. Klikk her for mer info.

Revisjoner

Vi bidrar til at deres virksomhet møter alle kravene i regelverket for havnesikring gjennom uavhengige revisjoner.

Oljevernberedskap

Vi sørger for at deres virksomhet har nødvendige kunnskap og ferdigheter.

Rådgivning og kurs

Vi bistår også organisasjoner med kvalitetssikring, opplæring og kurs innen ISPS for sikringspersonell.

Se tilgjengelige kurs
Go to page

Tschudi Arctic Protection er en del av
Tschudi Group

Gruppens kommersielle kompetanser er shipping og maritim støtte, logistikkløsninger og offshore support.

Vi er klare til å hjelpe din bedrift!

Ta kontakt og benytt deg av vår brede kompetanse i din virksomhet. Vi hjelper deg hele veien frem til mål og setter opp en unik løsning tilpasset din organisasjon.

Kontakt oss
Go to page